चरम तीर्थेश भगवान महावीर
भगवान महावीर पाट परम्परा
पूज्य हुक्मीचन्दजी म. सा.
आचार्य श्री शिवलाल जी म. सा.
आचार्य श्री उदयसागरजी म. सा.
आचार्य श्री चौथमलजी म. सा.
आचार्य श्री श्रीलालजी म. सा.
आचार्य श्री जवाहरलालजी म. सा.
आचार्य श्री गणेशलालजी म. सा.
आचार्य श्री नानालालजी म. सा.
आचार्य श्री रामलाल जी म. सा.